2108310106 6976994428 Βουτυρά 8, Άγιος Ελευθέριος, Αθήνα xr.kalafatis-elevator@hotmail.com
hero image
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΜΠΙΝΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ